KASIT program prepared me to practice information technology careers and research professionally and ethically. Strongly agree
My KASIT degree helped me to find a job opportunity or to be accepted in a higher degree program. Strongly agree
After my graduation, I configured out that KASIT was able to conduct a high quality program and research that comply with the Jordanian job market requirements. Strongly agree
The education that I attained during my study at KASIT was useful in my career life. Strongly agree
KASIT coursework helped me to develop my programming skills. That helped me to hunt a job opportunity or to be successful in my after-graduation career or research. Strongly agree
KASIT education helped me to develop my research and communication skills that I found them very important after my graduation. Strongly agree
The graduation project that I did at KASIT was really a good starting point for my future career, research, or study. It also improved my teamwork skills. Strongly agree
In case that I would like to continue my graduate studies, KASIT program is  a good foundation for any relevant future degree. Strongly agree
During my study, KASIT was able to provide me with an appropriate educational and research environment and facilities. Strongly agree
After my graduation, I found that the following courses that I took at KASIT were the most import in my career, research, or study.
𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗗𝗜̣𝗖𝗛 𝗩𝗨̣ 𝗧𝗛𝗔́𝗠 𝗧𝗨̛̉ 𝗨𝗬 𝗧𝗜́𝗡  𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗡𝗔𝗬 - 𝙏𝙃𝘼́𝙈 𝙏𝙐̛̉ 𝙐𝙔 𝙇𝙊𝙉𝙂
Cung cấp các DV bao gồm:
– DV thám tử theo dõi/ điều tra ngoại tình. https://thamtuuylong.com/tham-tu-vung-tau.html
– DV tìm thông tin qua số điện thoại, biển số xe, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, thẻ ATM, tài khoản fb cá nhân, zalo,…. https://thamtuuylong.com/tham-tu-can-tho.html
– DV thám tử truy tìm trẻ thất lạc, người bỏ nhà ra đi, tìm kẻ lừa đảo, tống tiền,…. https://thamtuuylong.com/dich-vu-tham-tu-binh-duong.html
– DV thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi, tìm kiếm con nợ bỏ trốn. https://thamtuuylong.com/dich-vu-tham-tu-dong-nai.html
– DV thám tử xác minh danh tính, thân nhân người thân, giám định ADN,… https://thamtuuylong.com/dich-vu-thue-tham-tu-o-dak-lak-dak-nong.html
– DV thám tử định vị điện thoại, phương tiện giao thông (xe máy, xe đạp điện, xe ô tô,…). https://thamtuuylong.com/cong-ty-dich-vu-tham-tu-bac-lieu.html
– DV truy tìm hàng giả hàng nhái, hỗ trợ kiện tụng, thẩm định hồ sơ.
– Theo dõi, điều tra nhân viên trong công ty, đánh giá đối thủ cạnh tranh, đối tác làm ăn,….
– DV cho thuê vệ sĩ mật, theo dõi con cái, vợ chồng,….
After my graduation, I found that the following events, training sessions, or projects that I participated in during my stay at KASIT were useful in my after-graduation life, career, or study.
 
As a KASIT alumni, I deem that my following comments are necessary to develop KASIT's programs, research,  and educational environment.