Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
ContactDetails
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ث.أستاذعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22584
http://eacademic.ju.edu.jo/sharieh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/sharieh11/3/2008sharieh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22584-https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Shariehhttps://scholar.google.com/citations?user=lXeTzzAAAAAJ&hl=en&oi=ao1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/5/cv-ahmadSharieh-English-31-8-2017.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22576
http://eacademic.ju.edu.jo/ssharaeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/ssharaeh12/14/2009ssharaeh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22576 أو 23812https://www.researchgate.net/researcher/2060161981_Saleh_Al-Sharaehhttps://scholar.google.com/citations?user=7zZ86FsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/6/Saleh_Alsharaeh_2018.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوبالاتحاد السوفييتي
ت. المكتب: 22574
البريد الالكتروني: samiserh@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/samiserh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/samiserh8/26/2009samiserh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22574 اجازة بدون راتبhttps://www.researchgate.net/profile/Sami_Serhanhttps://scholar.google.com/citations?user=xyS6meEAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/7/Sami%20Serhan.doc
  
ث.أستاذعلم الحاسوببلغاريا
ت. المكتب: 22591
البريد الالكتروني: jabri@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/jabri/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/jabri10/24/2011jabri[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22591https://www.researchgate.net/profile/Riad_Jabrihttps://scholar.google.com/citations?user=6OS8WIIAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/8/Riyad_Jabri[1].doc
Attachment
  
ث.أستاذعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22572
البريد الالكتروني: azzam.sleit@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/azzam.sleit/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/azzam.sleit2/20/2012azzam.sleit[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22572 https://www.researchgate.net/profile/Azzam_Sleithttps://scholar.google.com/citations?user=yZ42G9YAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحالية
  
ث.أستاذعلم الحاسوباوكرانيا
ت. المكتب: 22583 أو 21800
البريد الالكتروني: isalah@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/isalah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/isalah6/16/2013isalah[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22583 أو 21112نائب الرئيس للشؤون المالية والإداريةhttps://www.researchgate.net/profile/Imad_Salahhttps://scholar.google.com/citations?user=RMQFil8AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/9/Imad%20Salah.doc
  
ث.أستاذعلم الحاسوباوكرانيا
ت. المكتب: 22586 أو 22600
البريد الالكتروني: mohd.qat@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/mohd.qat/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mohd.qat7/23/2012mohd.qat[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22586https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Qatawnehhttps://scholar.google.com/citations?user=V6iTZ-4AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/12/CVdrmohammed-2015.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوبإيطاليا
ت. المكتب: 22580 أو 22575
http://eacademic.ju.edu.jo/wesmoba/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/wesmoba2/28/2016almobaideen[at]inf.ju.edu.jo5355000 6 9626+22580https://www.researchgate.net/profile/Wesam_Almobaideenhttps://scholar.google.com/citations?user=txO1flYAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/10/Prof.wesam-Curriculum-Vitae-2018.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوباسبانيا
ت. المكتب: 22573 
البريد الالكتروني: a.latif@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/a.latif/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.latif9/18/2009a.latif[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22573 اجازة تفرغ علميhttps://www.researchgate.net/profile/Abdel_Abu_Dalhoumhttps://scholar.google.com/citations?user=zXiv9G8AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/13/latif_CV_2016.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22579
البريد الالكتروني: b.mahafzah@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/b.mahafzah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/b.mahafzah3/7/2015b.mahafzah[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22579 https://www.researchgate.net/profile/Basel_Mahafzahhttps://scholar.google.com/citations?user=cjUfPpUAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/14/Basel%20Mahafzah%20CV.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوببريطانيا
ت. المكتب: 22571 او 21213 البريد الالكتروني: mshridah@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/mshridah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mshridah7/23/2016mshridah[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22571 او 21800مدير وحدة القبول والتسجيلhttps://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Alshraidehhttps://scholar.google.com/citations?user=mlPbP5QAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/16/Prof.%20AlshraidehCVFeb2019.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوببريطانيا
ت. المكتب: 22570
البريد الالكتروني: i.momani@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/i.momani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/i.momani12/31/2012i.momani[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22570 اجازة بدون راتبhttps://www.researchgate.net/profile/Iman_Almomanihttps://scholar.google.com/citations?user=dj0SNHAAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/15/Iman%20CV%202013.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوببريطانيا
ت. المكتب: 22578
البريد الالكتروني: hazemh@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/hazemh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/hazemh4/6/2018hazemh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22578  أو 22575 نائب عميدhttps://www.researchgate.net/profile/Hazem_Hiaryhttps://scholar.google.com/citations?user=GEJ_25MAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/17/Hazem_Hiary_CV.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22578
البريد الالكتروني: s.baddar[at]ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/s.baddar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.baddar6/6/2016s.baddar[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22589https://www.researchgate.net/profile/Sherenaz_Baddarhttps://scholar.google.com/citations?user=tdIm-9oAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/18/Sherenaz_CV_July_August_2017.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوببريطانيا
ت. المكتب: 22630
البريد الالكتروني: saher@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/saher/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/saher6/19/2017saher[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22573https://www.researchgate.net/profile/Saher_Manaseerhttps://scholar.google.com/citations?user=Hy2l2bcAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/19/Saher%20Manaseer.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوبكندا
ت. المكتب: 22557
البريد الالكتروني: k.sabri@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/k.sabri/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/k.sabri4/13/2015 k.sabri[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22557https://www.researchgate.net/profile/Khair_Eddin_Sabrihttps://scholar.google.com/citations?user=JBbuUtsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/20/Khair_Resume.pdf
  
خ.مدرسعلم الحاسوبالأردن
ت. المكتب: 22582
البريد الالكتروني: ansar@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/ansar/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/ansar5/13/2002ansar[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22582 https://www.researchgate.net/profile/Ansar_Khouryhttps://scholar.google.com/citations?user=BVB7hv0AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/21/Ansar%20Magdalena%E2%80%9D%20Hail%20Al_Khoury.pdf
  
خ.مدرسعلم الحاسوبالأردن
ت. المكتب: 22325
البريد الالكتروني: lubna@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/lubna/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/lubna8/20/2007lubna[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22325 https://www.researchgate.net/profile/Lubna_Nasir_Eddeenhttps://scholar.google.com/citations?user=yxucSU0AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/22/Lubna%20Nasir.doc
  
خ.مدرسعلم الحاسوبالأردن
ت. المكتب: 22638
البريد الالكتروني: n.alassaf@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/n.alassaf/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/n.alassaf11/8/2009n.alassaf[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22638 https://www.researchgate.net/profile/Nabeel_Alassafhttps://scholar.google.com/citations?user=gMuLqrcAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/23/CV-Nabeel%20Alassaf.pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22617 
البريد الالكتروني: obein@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/obein/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/obein1/11/2002obein[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22617  أو 22610 رئيس قسمhttps://www.researchgate.net/profile/Nadim_Obeid1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/24/obeid-cv-dec-2018%20(1).pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22607 أو 23812
البريد الالكتروني: fawaz@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/fawaz/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/fawaz7/14/2008fawaz[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22607https://www.researchgate.net/profile/Fawaz_Al_Zaghoulhttps://scholar.google.com/citations?user=i8KUEesAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/26/FAWAZCV-2018.pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22615
البريد الالكتروني: mba@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/mba/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mba5/2/2011mba[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22615 https://www.researchgate.net/profile/Mohd_Belal_Al_Zoubihttps://scholar.google.com/citations?user=rzZZHCwAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/27/Dr-Zoubi.pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22606 أو 22551
البريد الالكتروني: b.hammo@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/b.hammo/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/b.hammo8/8/2015b.hammo[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22606  أو 22600 عميدhttps://www.researchgate.net/profile/Bassam_Hammohttps://scholar.google.com/citations?user=a5nuQFEAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/29/Dr.%20Bassam%20Hammo's%20Resume%202018.pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةإيطاليا
ت. المكتب: 22605 أو 23636
البريد الالكتروني: ahudaib@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/ahudaib/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/ahudaib9/26/2016ahudaib[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22605 https://www.researchgate.net/profile/Amjad_Hudaibhttps://scholar.google.com/citations?user=WezwTlcAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/30/Prof.%20Amjad%20Hudaib%20CV-Dec%202018.pdf
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22557 أو 22560
البريد الالكتروني: a.huneiti@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/a.huneiti/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.huneiti12/31/2012a.huneiti[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22557 https://www.researchgate.net/profile/Ammar_Huneitihttps://scholar.google.com/citations?user=--mc83MAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/31/Dr.%20Ammar%20-%20CV_latest.pdf
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبيةالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22611
البريد الالكتروني: thamtini@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/thamtini/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/thamtini12/10/2016thamtini[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22611 https://www.researchgate.net/profile/Thair_Hamtinihttps://scholar.google.com/citations?user=_lnxDq8AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/32/Dr-Thair.pdf
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22602
البريد الالكتروني: mousa.akhras@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/mousa.akhras/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mousa.akhras12/10/2012mousa.akhras[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22602 اجازة بدون راتبhttps://www.researchgate.net/profile/Mousa_AL-Akhrashttps://scholar.google.com/citations?user=KtHYblAAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/33/Mousa%20CV%20updated%20.pdf
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22581
البريد الالكتروني: rana.yousef@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/Rana.yousef/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/Rana.yousef11/21/2015rana.yousef[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22641https://www.researchgate.net/profile/Rana_Yousefhttps://scholar.google.com/citations?user=N0DGOlYAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/36/RanaYousef_CV_January2019.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22604
البريد الالكتروني: aseel_anani@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/a.anani/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.anani4/1/2002a.anani[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22604 https://www.researchgate.net/profile/Aseel_Al-Ananihttps://scholar.google.com/citations?user=AWFVDqsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/37/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22625
البريد الالكتروني: r.khalid@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/r.khalid/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/r.khalid10/27/2008r.khalid[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22604https://www.researchgate.net/profile/Rola_Al-Khalidhttps://scholar.google.com/citations?user=La6NnH4AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/38/RolaAlkhalid_ABET_CV.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22608
البريد الالكتروني: tahani_salah@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/tahani.khatib/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/tahani.khatib4/12/2009tahani.khatib[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22608 https://www.researchgate.net/profile/Tahani_Khatibhttps://scholar.google.com/citations?user=zgwu76QAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/40/Tahani%20Khatib%20CV_english.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22608
البريد الالكتروني: lama.rajab@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/lama.rajab/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/lama.rajab9/25/2009lama.rajab[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22608 https://www.researchgate.net/profile/Lama_Rajabhttps://scholar.google.com/citations?user=_oqwOUUAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/39/Mrs.Lama%20Rajab.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22603
البريد الالكتروني: h.Khadrawi@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/h.Khadrawi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.Khadrawi9/30/2009h.Khadrawi[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22603 https://www.researchgate.net/profile/Hiba_Mohammadhttps://scholar.google.com/citations?user=ZjBvzK0AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/41/HebaCV.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22603
البريد الالكتروني: t.almaraabeh@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/t.almaraabeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/t.almaraabeh2/10/2010t.almaraabeh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22603 https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Almarabehhttps://scholar.google.com/citations?user=xhR-JrsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/42/Tamara%20Almarabeh.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22600
البريد الالكتروني: ymajdal@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/ymajdal/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/ymajdal/3/17/2014ymajdal[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22600 https://www.researchgate.net/profile/Yousef_Majdalawihttps://scholar.google.com/citations?user=CmKNYK8AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/43/yousef-cv.pdf
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبيةالأردن
ت. المكتب: 22612
البريد الالكتروني: walaa_qutechate@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/w.qutechate/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/w.qutechate11/11/2013walaa_qutechate[at]yahoo.com5355000 6 9626+22612 https://www.researchgate.net/profile/Walaa_Qutechatehttps://scholar.google.com/citations?user=0M36nkQAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/44/Walaa%20cv.doc
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22590 أو 22610
البريد الالكتروني: adwanoy@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/adwanoy/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/adwanoy3/16/2015adwanoy[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22590رئيس قسمhttps://www.researchgate.net/profile/Omar_Adwan3https://scholar.google.com/citations?user=IS_2z0sAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/35/Omar%20Adwan%20CV%20(3).pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتايرلندا
ت. المكتب: 22609
البريد الالكتروني: mzamzeer@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/mzamzeer/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/mzamzeer9/22/2002mzamzeer[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22609 https://www.researchgate.net/profile/Mannam_Zamzeerhttps://scholar.google.com/citations?user=3umMjFUAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/45/Zamzeer.doc
  
ث.أستاذتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
ت. المكتب: 22631
البريد الالكتروني: O.Rababah@Ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/o.Rababah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/o.Rababah4/8/2017O.Rababah[at]Ju.edu.jo5355000 6 9626+22624 https://www.researchgate.net/profile/Osama_Rababahhttps://scholar.google.com/citations?user=pRGnbIsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/46/CUpdatedCVDr-Osama%20Rababah.pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
ت. المكتب: 22623 أو 22622
البريد الالكتروني: o.alkadi@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/o.alkadi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/o.alkadi11/16/2014o.alkadi[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22623https://www.researchgate.net/profile/Omar_Al-Kadi2https://scholar.google.com/citations?user=CTexwjUAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/49/Al-Kadi_CV.pdf
  
ث.أستاذتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
ت. المكتب: 22639
البريد الالكتروني: r.alsayyed@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/r.alsayyed/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/r.alsayyed8/26/2017r.alsayyed[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22639 https://www.researchgate.net/profile/Rizik_Al-Sayyedhttps://scholar.google.com/citations?user=mczkflwAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/47/Rizik_Al-Sayyed_CV.pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
ت. المكتب: 22567
البريد الالكتروني: harfoushi18@yahoo.co.uk
http://eacademic.ju.edu.jo/o.Harfoushi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/o.Harfoushi1/9/2014harfoushi18[at]yahoo.co.uk5355000 6 9626+22567 https://www.researchgate.net/profile/Osama_Harfoushihttps://scholar.google.com/citations?user=lC-WsFoAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/48/harfoushi.doc
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
ت. المكتب: 22655
البريد الالكتروني: j.alqatawna@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/j.alqatawna/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/j.alqatawna6/15/2015j.alqatawna[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22655 أو 22622رئيس قسمhttps://www.researchgate.net/profile/Jafar_Alqatawnahttps://scholar.google.com/citations?user=Ygl5-N0AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/50/Jafar_alqatawna_CV_2017.pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتإيطاليا
ت. المكتب: 22632
البريد الالكتروني: r.obiedat@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/r.obiedat/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/r.obiedat7/11/2014r.obiedat[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22632 أو22560https://www.researchgate.net/profile/Ruba_Obiedathttps://scholar.google.com/citations?user=qKx14dgAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/51/Ruba_CV[1].doc
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتإيطاليا
ت. المكتب: 22634
البريد الالكتروني: Hossam.faris@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/Hossam.faris/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/Hossam.faris7/28/2015Hossam.faris[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22634https://www.researchgate.net/profile/Hossam_Farishttps://scholar.google.com/citations?user=UEYd--YAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/52/Hossam%20Faris-CV-EN.pdf
  
خ.مدرستكنولوجيا المعلوماتالأردن
ت. المكتب: 22627
البريد الالكتروني: m.itriq@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/m.itriq/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/m.itriq10/1/2007m.itriq[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22627 https://www.researchgate.net/profile/Mariam_Itriqhttps://scholar.google.com/citations?user=HAuZRUsAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/53/Mariam.doc
  
خ.مدرستكنولوجيا المعلوماتالأردن
ت. المكتب: 22621
البريد الالكتروني: dimah_1999@yahoo.com
http://eacademic.ju.edu.jo/dima.suleiman/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/dima.suleiman2/9/2009dimah_1999[at]yahoo.com5355000 6 9626+22621 https://www.researchgate.net/profile/Dima_Suleimanhttps://scholar.google.com/citations?user=HUgDz5IAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/54/Cv-Dima%20(2).doc
  
خ.مدرستكنولوجيا المعلوماتالأردن
ت. المكتب: 22626
البريد الالكتروني: s.alsaqqa@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/s.alsaqqa/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.alsaqqa5/12/2014s.alsaqqa[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22626 https://www.researchgate.net/profile/Samar_Alsaqqahttps://scholar.google.com/citations?user=lBI3MlgAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/55/samar%20Alsaqqa_CV2017.pdf
  
ج.أستاذ مشاركعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22587
البريد الالكتروني: m_alassaf@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/m_alassaf/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/m_alassaf1/8/2016m_alassaf[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22587https://www.researchgate.net/profile/Maen_Al_Assafhttps://scholar.google.com/citations?user=eK4zRzwAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/56/CV-Maen.pdf
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22588
البريد الالكتروني: l.nemer@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/L.nemer/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/L.nemer12/14/2016l.nemer[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22613https://www.researchgate.net/profile/Loai_Alnemerhttps://scholar.google.com/citations?user=4w18VJgAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/57/Dr.Loai%20Alnemer%20CVUpdated(1).pdf
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
ت. المكتب: 22610
البريد الالكتروني: sawalha.majdi@gmail.com
http://eacademic.ju.edu.jo/sawalha.majdi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/sawalha.majdi2/13/2012sawalha.majdi[at]gmail.com5355000 6 9626+22619https://www.researchgate.net/profile/Majdi_Sawalhahttps://scholar.google.com/citations?user=6LD7HyIAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/58/majdi_resume_Feb19.pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتكوريا
ت. المكتب: 22640
البريد الالكتروني: bashar.shboul@gmail.com
http://www2.ju.edu.jo/sites/Academic/B.Shboul/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/B.Shboul/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/B.Shboul12/13/2016bashar.shboul[at]gmail.com5355000 6 9626+22640https://www.researchgate.net/profile/Bashar_Al-Shboulhttps://scholar.google.com/citations?user=iOq0W9gAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/61/Bashar%20Al%20Shboul%20Resume%20ABET%202015.doc
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/h.karajeh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.karajeh4/3/2019h.karajeh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22618https://www.researchgate.net/profile/Huda_Karajehhttps://scholar.google.com/citations?user=cGIHBBIAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/62/Dr%20Huda%20Karajeh_CV_2019.pdf
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبيةماليزيا
ت. المكتب: 22616
البريد الالكتروني: m.abushariah@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/M.AbuShariah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/M.AbuShariah5/31/2017m.abushariah[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22616 أو 22551https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Abushariahhttps://scholar.google.com/citations?user=JBS28ZgAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/63/CV_Mohammad%20Abushariah_Jan_2019.pdf
Attachment
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتالمملكة المتحدة
البريد الإلكتروني: a.rodan@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/a.rodan/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/a.rodan8/12/2016a.rodan[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22631http://www.researchgate.net/profile/Ali_Rodanhttps://scholar.google.com/citations?user=n8Z3RMwAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحالية
  
ح.أستاذ مساعدعلم الحاسوبالولايات المتحدة الأمريكية
ت. المكتب: 22633
البريد الالكتروني: j.alsakran@ju.edu.jo
http://eacademic.ju.edu.jo/j.Alsakran/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/j.Alsakran8/22/2017j.alsakran[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22633https://www.researchgate.net/profile/Jamal_Alsakranhttps://scholar.google.com/citations?user=lQ9EkngAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/65/Jamal's%20CV%20Sept-02-2012.doc
  
ح.أستاذ مساعدتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/Y.Shamaileh/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/Y.Shamaileh9/16/2013y.shamaileh[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22645https://www.researchgate.net/profile/Yazan_Alshamailehhttps://scholar.google.com/citations?user=t8vTdWkAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/66/yazan%20CV%202014.doc
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/s.alfalah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/s.alfalah9/7/2014s.alfalah[at]ju.edu.jo+9626535500022562https://www.researchgate.net/profile/Salsabeel_Alfalah3https://scholar.google.com/citations?user=AIQFoMkAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/67/Dr.%20Salsabeel_Curriculum%20vitae_UJ.pdf
  
ج.أستاذ مشاركتكنولوجيا المعلوماتالولايات المتحدة الأمريكية
http://eacademic.ju.edu.jo/i.aljarah/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/i.aljarah/default.aspx5/6/2018i.aljarah[at]ju.edu.jo22637https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Aljarahhttps://scholar.google.com/citations?user=moOTIYEAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/68/Ibrahim%20Aljarah-cv25-4-2018.pdf
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةكوريا
http://eacademic.ju.edu.jo/h.sawalqa/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.sawalqah11/10/2014h.sawalqah[at]ju.edu.jo22643https://www.researchgate.net/profile/Hamad_Alsawalqahhttps://scholar.google.com/citations?user=vOa_QRwAAAAJ&hl=en&oi=sra1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/69/Curriculum%20Vitae-Hamad.pdf
  
ح.أستاذ مساعدعلم الحاسوبأستراليا
http://eacademic.ju.edu.jo/b.shoqurat/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/b.shoqurat/default.aspx6/15/2015b.shoqurat[at]ju.edu.jo22592https://www.researchgate.net/profile/Basima_Elshqeirathttps://scholar.google.com.au/citations?user=jDBrG0oAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/72/Basima_cv-2017.pdf
  
ي.موفدعلم الحاسوبأستراليا
1.الهيئة التدريسية الحالية
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
9/4/2016r.alfayez[at]ju.edu.jo22565https://www.researchgate.net/profile/Reem_Al_Fayezhttps://scholar.google.com/citations?user=HUFYK3EAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/74/Reem_AlFayez_ABETCV.pdf
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/e.zaghoul/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/e.zaghoul/default.aspx3/7/2016e.zaghoul[at]ju.edu.jo22614https://www.researchgate.net/profile/Esra_Alzaghoulhttps://scholar.google.com/citations?user=mmo_E_AAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/75/DrEsraCV2019.pdf
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبيةبريطانيا
4/16/2018m.alTawil[at]ju.edu.jo5355000 6 9626+22573https://www.researchgate.net/profile/Marwan_Al-Tawil1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/76/Marwan%20Al-Tawil%20Resume.pdf
  
ح.أستاذ مساعدتكنولوجيا المعلوماتبريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/d.qudah/default.aspx9/4/2016d.qudah[at]ju.edu.jo22593https://www.researchgate.net/profile/Dana_Qudah1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/77/DanaCV.pdf
  
ح.أستاذ مساعدتكنولوجيا المعلوماتأستراليا
http://eacademic.ju.edu.jo/M_Alhassan/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/M_Alhassan9/7/2015M_Alhassan[at]ju.edu.jo22625https://www.researchgate.net/profile/Malak_Alhassanhttps://scholar.google.com/citations?user=WhjNgS0AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/70/Malak%20Alhassan-CV.pdf
  
ث.أستاذتكنولوجيا المعلوماتأوكرانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/h.bdour/Lists/Published%20Research/AllItems.aspxhttp://eacademic.ju.edu.jo/h.bdour/default.aspx5/1/2012h.bdour[at]ju.edu.jo22626https://scholar.google.com/citations?user=bw5GIRMAAAAJ&hl=en&oi=sra1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/78/Dr.Hamed%20Curriculum%20Vitae%20Last%202015.doc
  
ث.أستاذعلم الحاسوب
http://eacademic.ju.edu.jo/obaidat/default.aspx7/1/1996Obaidat[at]ju.edu.jo22564https://scholar.google.com/citations?user=ZJs0JP8AAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/79/Mohammad%20Obaidat.pdf
  
ح.أستاذ مساعدعلم الحاسوببريطانيا
http://eacademic.ju.edu.jo/Heba.saadeh9/4/2016heba.saadeh[at]ju.edu.jo+962 6 535500022573https://www.researchgate.net/profile/Heba_Saadehhttps://scholar.google.com/citations?user=ctbGyYUAAAAJ&hl=en1.الهيئة التدريسية الحاليةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/80/Heba_Saadeh_CV2016.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوب
jahmed[at]ju.edu.jo2.الهيئة التدريسية السابقةhttp://computer.ju.edu.jo/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/83/AhmadAljaber.pdf
  
ث.أستاذعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ث.أستاذعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ث.أستاذعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ح.أستاذ مساعدعلم الحاسوب
http://eacademic.ju.edu.jo/rawi/default.aspxrawi[at]ju.edu.joزائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ح.أستاذ مساعدعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
خ.مدرسعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
خ.مدرسعلم الحاسوب
زائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
خ.مدرسعلم الحاسوب
http://eacademic.ju.edu.jo/nmosa/default.aspxnmosa[at]ju.edu.joزائر2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ث.أستاذأنظمة المعلومات الحاسوبية
maq@ju.edu.joمستقيل2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ح.أستاذ مساعدأنظمة المعلومات الحاسوبية
ralomari@ju.edu.joمستقيل2.الهيئة التدريسية السابقة
  
ج.أستاذ مشاركأنظمة المعلومات الحاسوبية
مستقيل2.الهيئة التدريسية السابقة
  
خ.مدرسأنظمة المعلومات الحاسوبية
متوفى2.الهيئة التدريسية السابقة